STAVEBNÉ POVOLENIE / STAVEBNÝ DOZOR / ROZPOČET

undraw_stepping_up_g6oo

Máte spracovanú projektovú dokumentáciu a neviete čo ďalej…

…na základe projektovej dokumentácie (veľkosti stavby), lokality, umiestnenia pozemku (extravilán/intravilán), územného plánu obce alebo mesta vieme, ktoré dotknuté orgány žiadať o vyjadrenia k prípadnému územnému a následne stavebnému konaniu a úspešnému vydaniu stavebného povolenia.

Ako dlho to bude trvať?

V zlúčenom stavebno-územnom konaní , zvyčajne trvá celý proces po vydanie právoplatného stavebného povolenia 3-4 mesiace v závislosti od „rýchlosti“ dotknutých orgánov a ich vyjadrení, ktoré väčšinou dodržujú horné hranice svojich lehôt . Pri samostatnom územnom konaní môže byť  stavba povolená až do 5 mesiacov. My sa však snažíme tento proces urýchliť kvalitnou prípravou a dohliadaním nad termínmi na maximálnu dobu 3-4 mesiacov…

 

undraw_in_no_time_6igu
undraw_features_overview_jg7a

Počas realizácie …

ponúkame výkon stavebného dozora, pri stavbe svojpomocne alebo dodávateľsky po etapách , prípadne technický dozor investora ak sa jedná o stavbu na kľúč. Sledujeme dodržiavanie technologických postupov zhotoviteľa, použitého materiálu, dodržiavanie zmluvy o dielo a rozpočtu , pravidelné kontroly na stavbe a zápisy v stavebnom denníku a odborné poradenstvo počas celej realizácie. Pripravíme potrebné dokumenty ku kolaudácií a prevedieme Vás konaním, aby ste mohli bývať bez problémov so stavebným úradom.

Venujte sa tomu na čom Vám skutočne záleží a kontaktujte nás ešte dnes…

Ponúkame komplexný inžiniering pre Vás za dostupné ceny …

  • vybavenie stavebného povolenia , územné rozhodnutie 250,- € +úradné poplatky
  • stavebný dozor , technický dozor investora od 200,- €  bungalov väčšie stavby 1% až 2,5% rozpočtu
  • kolaudácia stavby od 100,- € v závislosti od náročnosti stavby
  • rozpočty k Vašim projektom 12,- €/ strana
undraw_Mobile_app_re_catg

KONTAKT

ADRESA

Deseka spol. s r.o.

A.Sládkoviča 692/110

018 51 Nová Dubnica

 

 

OSTATNÉ

IČO: 31590322

DIČ: 2020436583

IČDPH: SK2020436583

IBAN: SK67 7500 0000 0040 1190 1865